אופיר מאור

3 משחקים | נושאים: תנ"ך/מקרא

ממגילת רות ועד...2016 פעילות מרתקת לשבועות: דיון על היחס לזר בהתבסס על מגילת רות

אופיר מאור, עדי בן שלום (תיכונט, ת"א) ואבישי פרידלר (To Be)
 (ז' - י')

עגל הזהב מי האשם? חטא עגל הזהב

אופיר מאור (תיכונט, כיתה ח'); יוכי שלח (ToBe)
 (ז' - ח')