יונתן מנדלס

12 משחקים | נושאים: לשון,חינוך,אנגלית

תקווה ישראלית 2025 לאן מועדות פנינו?

יונתן מנדלס
 (י' - אקדמיה)

דילמה בעברית טיול בית ספרי

יונתן מנדלס
 (יא' - יב')

הטוב הרע והמכוער

יונתן מנדלס
 (י' - יב')

Upgrade my grade Who has the authority to set the grade?

יונתן מנדלס
 (אקדמיה - אקדמיה)

A stabbing at school What should we do with a problematic pupil?

יונתן מנדלס
 (אקדמיה - אקדמיה)

יזמות או למות מה הדרך הנכונה להניע ליזמות?

יונתן מנדלס (אונ' בן גוריון)
 (י' - אקדמיה)

דו קיום בוואדי ערה האם אפשר לחיות יחד?

יונתן מנדלס
 (אקדמיה - אקדמיה)