מימי חסקין

1 משחקים | נושאים: ספרות

שירים בחי"ת ובעי"ן מהי שירה מזרחית?

דינה חרובי מימי חסקין
 (יא' - אקדמיה)