יסמין שחם

3 משחקים | נושאים: סוציולוגיה

לנפץ את תקרת הזכוכית ניעות חברתית

יסמין ברזלי שחם, רונית דולב שחם
 (אקדמיה - אקדמיה)

דרוש.ה עובד.ת השכלה, תעסוקה, והקשר בינהן

יסמין שחם
 (אקדמיה - אקדמיה)