אמנון פרנקו

1 משחקים | נושאים:

"הדתה שמדתה" האם תלמידי בית ספר ממלכתי בישראל צריכים לערוך קבלת שבת וקידוש במסע בית ספרי?

אמנון פרנקו, דויד שילה, תיכונט על שם אלתרמן תל-אביב
 (י' - יב')