שיר שוורץ

2 משחקים | נושאים: ביולוגיה

חיסון - בעד ונגד דיון בנושא חיסונים

מוסטפא עוסמאן
 (י' - אקדמיה)

עסקת חייהם דיון על פדיון והחלפת שבויים

מטח בשיתוף משרד החינוך
 (י' - יב')