ברוך גרשטיין

1 משחקים | נושאים: אזרחות

חלוקת מדינת ישראל לשני עמים מי מסכים? דיון /דילמה

ברוך גרשטיין, דינה פריליך, ספיר כהן, משה שבו
 (ט' - יא')