חזרה

משרד הכלכלה, יפרסם בימים הקרובים הליך להגברת התחרותית בשוק הגבינה קשה ("גבינה צהובה"). משמעות הדבר היא מתן פטור ממכס ליבואני גבינה צהובה מחו"ל. מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג, טוען כי פעולה זו מהווה את אחד הצעדים המרכזיים במסגרת שורה של צעדים שנוקט בשנה האחרונה משרד הכלכלה, על מנת להגביר את התחרות ולהביא להוזלת מחירים בשוק המזון, ובמוצרי החלב בפרט.  מנכ"ל המשרד ציין כי "הנוהל החדש מתמודד עם כשל שוק מרכזי הנובע מתחרות מוגבלת וכתוצאה, ממחירים גבוהים. נוהל המציב את המחיר לצרכן כקריטריון ראשון, מייצר בהכרח תחרות על מחיר ומאפשר כניסת שחקנים רבים יותר לזירה. מדובר בצעד עמוק ומשמעותי ואני מאמין שיחד עם פעולות נוספות בתחום, נרגיש בחודשים הקרובים, יותר תחרות, יותר שקיפות וגם הקלה ביוקר המחיה".