חזרה

"האם אהבה היא אמנות? אם כן, היא דורשת ידיעה ומאמץ. או שמא האהבה היא תחושה נעימה, שחווייתה היא עניין של מקרה, משהו ש"נקלעים אליו" אם יש לנו מזל. הספר הקטן הזה מבוסס על ההנחה הראשונה, אף כי אין ספק שרוב בני האדם בימינו מאמינים בהנחה השנייה דווקא. 

לא שבני אדם מקלים ראש בחשביותה של האהבה. הם רעבים לה; הם צופים באין ספור סרטים על אהבות שמחות ועצובות; הם מקשיבים למאות שירים תפלים על אהבה - ואולם כמעט אין מי שחושב שהאהבה היא משהו המצריך למידה. 

גישה מוזרה זו מבוססת על כמה הנחות שכולם יחד וכל אחת לחוד נוטות לתמוך בה. 

1. רוב בני האדם רואים את בעיית ההאהבה בעיקר כבעיית היותם נאבהים ולא כבעיית היותם אוהבים. הם רק מחפשים דרך איך לגרום לאנשים אחרים לאהוב אותם, ולא איך להיות אוהבים טובים יותר. הבעיה מבחינתם היא איך להיות נאהב, איך להיות נחשק. בחתירתם להשגת המטרה הזות הם נוקטים דרכים אחדות. להיות בעל השפעה ועשיר, להיות מושך, לטפח את הגוף, הלבוש, כישורים לנהל שיחה מעניינת... 

2. הנחה שנייה המונחת ביסוד הגישה שאין מה ללמוד על אהבה היא שבעיית האהבה היא בעיה של מושא (למצוא את מי לאהוב), לא בעיה של כושר (יכולת לאהוב). בני אדם חושבים שלאהוב זה עניין פשוט, אבל למצוא את המושא הנכון לאהבה - או לזכות באהבתו - הוא הדבר הקשה. כל תרבותנו מבוססת על תיאבון הקניות, על רעיון של מיקח וממכר מוצלח. אושרו של האדם המודרני מבוסס על הריגוש שמעוררים בו חלונות ראווה, הוא מסתכל על בני אדם בדרך דומה. 

3. הטעות השלישית מקורה בבלבול בין החוויה הראשונית של "ההתאהבות", לבין המצב המתמיד של "להיות מאוהב=[לאהוב]". גישה זו - שאין קל מלאהוב - המשיכה לשלוט בכיפה בנוגע לאהבה, למרות העדויות המכריעות המוכיחות את ההפך. שום פעילות כמעט, שום יוזמה, אינה מתחילה בתקוות ובצפיות עצומות כל כך, ובכל זאת מכזיבה לעתים קרובות כל כך, כמו האהבה. אם זה היה גורלה של כל פעילות אחרת, היה מתעורר בבני אדם רצון עז לברר את הסיבות לכישלון, וללמוד איך אפשר לשפרה - או שהיו מוותרים עליה לגמרי. 

הצעד הראשון יהיה להכיר בכך שהאהבה היא אמנות, ממש כשם שהחיים הם אמנות; אם ברצוננו ללמוד איך לאהוב, עלינו לנקוט אותה דרך שהיינו נוקטים אם היינו רוצים ללמוד כל אמנות אחרת, נניח מוזיקה, ציור, נגרות או את אמנות הרפואה או ההנדסה. למרות הכמיהה הגדולה לאהבה, כל דבר אחר כמעט נחשב חשוב יותר מן האהבה: הצלחה, יוקרה, כסף, כוח, כל מרצנו כמעט מופנה ללימוד הדרכים להשגת מטרות אלה, ושום מאמץ כמעט אינו מוקדש ללימוד אמנות האהבה" 

[מעובד על י.ט מתוך "אמנות האהבה"]