חזרה

קובע בין היתר את המנוחה השבועית המנדטורית המגיעה לכל עובד (Weekly Rest).

כך, על פי סעיף 7 לחוק, במסגרת זכויות העובדים לכל עובד מגיעות שלושים ושש שעות רצופות של מנוחה במהלך השבוע, כאשר לגבי עובדים יהודיים מנוחה זו כוללת את יום השבת. לגבי עובדים שאינם יהודיים, המנוחה השבועית תכלול את יום שישי, שבת או ראשון, בהתאם לדתם ואמונתם.

מי שאינו יהודי רשאי להפעיל את בית המלאכה והמפעל שלו בתנאי שמספר היהודים המתגוררים בתחום הרשות המקומית אינו עולה על רבע מכלל האוכלוסייה.

החוק מבהיר כי העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית הינה אסורה, אלא אם ניתן לכך היתר מיוחד משר התעשייה והמסחר אשר ייתן את ההיתר, רק אם ישתכנע שהפסקת העבודה תפגע ברכוש, בגוף, בסיפוק צרכים מסוימים או בביטחון המדינה, אשר לדידו של השר חשובים לאוכלוסיה או לחלקה.