חזרה

משמעותו - כל רשות מקומית תוכל לקבוע את צביון השבת ביחס לאוכלוסייתה.