חזרה

זהות - זהות אישית וזהות קבוצתית

 

מטרות בתחום הידע וההבנה:

 

 

 התלמידים   

 

1.   יבינו שזהות היא תפישת האדם את עצמו ותפישת האחרים אותו  

2.   יבינו שיש לכל אדם  זכות לבחור ולממש את זהותו במדינה שבה הוא חי.  
3. יבינו שכל אדם  הוא בעל  מספר זהויות. חלקם של מרכיבי הזהות שיוכיים וחלקם נרכשים. 
4. יבינו שזהותו של האדם תלוית זמן ומקום, כלומר משתנה במהלך חייו .

5. יבינו שזהות חברתית מוגדרת כתחושת השייכות של יחיד לקבוצה מסוימת וההזדהות עם ערכים הקשורים לאותה חברה.
6. יבנו את הזהות האזרחית, הזהות הלאומית והזהות הדתית של אזרחי המדינה.

 

 

 

מהי זהות?

 

שאלת חשיבה

 

 מה הקשר בין המילים: זה, זיהוי,  זהה, הזדהות, זהות.

 

זהות היא התשובה לשאלות מי אני?  למי אני דומה? ממי אני שונה? למי אני שייך? מה אני רוצה להיות?

 

 

 

 

 

 

 

זהות היא הגדרת האדם את עצמו , הדרך בה האדם בוחר להציג את עצמו .

 

 זהות היא מכלול התכונות החיצוניות כמו: צבע עור, צבע עיניים. והפנימיות שהאדם נולד איתן או רוכש במהלך חייו, כמו: עניו, עקשן.. תכונות  שהאדם נולד איתן כמו שייכות למשפחה , ללאום. תכונות נרכשות כמו: מקצוע.

 

 לאדם מרכיבי זהות שונים למשל הוא בעת ובעונה אחת גם בן וגם אח, גם נכד וגם בן דוד.

 

חלק ממרכיבי הזהות משתנים במהלך החיים: הבן הופך לאב ולסב. הנערה הופכת לבוגרת.

 

 יש לנו מרכיבי  זהות אישים כמו:  התכונות שלנו, דברים שאנו אוהבים, מעדיפים. ישנם מרכיבי זהות קבוצתיים שהם מרכיבי זהות שיוצרים תחושה של שותפות כמו: זהות משפחתית ,לאומית. כל אדם בוחר להדגיש חלק ממרכיבי הזהות שלו.

 

תרגיל זהות- תרגיל בלונים

 

 

 

 

 

במסגרת שיעורי האזרחות אנחנו מתמקדים בשלושה מרכיבי זהות: הזהות האזרחית, הזהות  הלאומית והזהותהדתית.

 

לכל אזרחי המדינה: יהודים , ערבים דרוזים יש זהות אזרחית משותפת כולם אזרחי המדינה הזהות האזרחית היא הזהות הישראלית. זהות אזרחית פירושה  קשר משפטי בין האדם לבין המדינה שבה הוא חי. זהות זו ניתנת לרכישה.

 

מרכיבי הזהות הלאומית והדתית אינם משותפים לכל האזרחים.

 

 

הזהות הלאומית היא מרכיב  הקובע  את ההשתייכות של האדם לעמו, על בסיס של מוצא אתני משותף, מסורת, היסטוריה, תרבות, סמלים וערכים משותפים. ותחושת קשר, ההזדהות והערבות ההדדית, המתקיימת ביניהם. הזהות הדתית היא זהות קבוצתית  היא  תחושה של השתייכות לקבוצת מוצא  לאומי- תרבותי.

 

היהודים : מרכיב הזהות הלאומי הוא יהודי.

 

הערבים: מרכיב הזהות הלאומי הוא ערבי ורובם גם מגדירים את עצמם כבעלי זהות לאומית פלסטינאית.

 

הדרוזים: מרכיב הזהות הלאומי- אתני שלהם הוא דרוזי.

 

 הזהות הדתית: היא מרכיב בזהות של האדם המקשר בינו לבין דת מסוימת. יכולה להיות תחושה של קשר ומחויבות גבוהה של האדם לדת מסוימת או תחושה וקשר רופף לדת. מידת הקשר  משפיעה על המחויבות של האדם לקיום מצוות הדת אליה הוא שייך.

 

בין היהודים נמצא, בין היתר, כאלו  שמידת הקשר והמחויבות שלהם לדת היא רבה ומגדירים עצמם חרדים ואחרים שמידת המחויבות שלהם לקיום מצוות היא קטנה ומגדירים עצמם מסורתיים או חילוניים.

 

מוסלמים מרבית אזרחי ישראל הערבים  שייכים לדת המוסלמית ומיעוטם לדת הנוצרית. גם ביניהם נמצא כאלו שמידת הזיקה והמחויבות שלהם לדת היא רבה וכאלו שמידת הזיקה ומחויבות שלהם לדת היא מצומצמת.

 

 הדרוזים  שייכים לדת הדרוזית גם בקרבם נמצא כאלו שמידת הזיקה והמחויבות שלהם לדת היא רבה וכאלו שמידת הזיקה ומחויבות שלהם לדת היא מצומצמת.

 

 

 

שאלות חשיבה

 

האם לדעתכם יש מתח בין הזהות האזרחית הלאומית והדתית של היהודית במדינה ?

 

האם לדעתכם יש מתח בין הזהות האזרחית הלאומית והדתית של הציבור הערבי במדינה ?

 

האם לדעתכם יש מתח בין הזהות האזרחית הלאומית והדתית של הדרוזים במדינה ?

 

 

 

 קשר בין מרכיב הזהות האזרחית, הלאומית והדתית

 

 אצל מרבית היהודים נמצא השלמה בין הזהות האזרחית, הלאומית והדתית בשל הגדרתה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.  מרבית אזרחיה של המדינה הם ציונים ותומכים במימוש ההגדרה העצמית של העם היהודי במדינת ישראל. ישנם חוגים  מבני העדה החרדית שאינם משלימים עם זהותם האזרחית הישראלית בשל התנגדותם להיות המדינה מדינה ציונית.

 

בקרב מרבית הערבים- הפלסטינאים ישנו מתח בין הזהות האזרחית הישראלית לבין זהותם הלאומית והדתית, בגלל הזהות היהודית של המדינה, בגלל המאבק בין מדינת ישראל לבין בני עמם הערביים במדינות ערב ובין מדינת ישראל לבין הפלסטינאים  במתגוררים ביהודה, בשומרון וברצועת עזה. כמו כן מתקיים מתח בין מוסלמים דתיים לבין זהותה היהודית של המדינה. זהות יהודית שיש בה קשר ברורו בין לאומיות יהודית לבין הדת היהודית.

 

הדרוזים- רובם מזדהים עם מדינת ישראל על כן אין מתח בין זהותם האזרחית הישראלית לבין זהותם האתנית- -תרבותית דרוזית.