חזרה

שר"פ הוא שירות רפואי פרטי המסופק בתשלום במסגרת בתי חולים בישראל.

השר"פ מאפשר לחולה לבחור באופן פרטי רופא שיערוך לו בדיקה, אבחון או ניתוח, כששכרו משולם על ידי החולה (לרוב במימון ביטוחי השב"ן או ביטוחים מסחריים אחרים), זאת תוך שימוש בתשתיות בית החולים בו מועסק הרופא. קיומו של שר"פ במסגרת בתי החולים הציבוריים שנוי במחלוקת ציבורית עזה בישראל. כיום (2012) נאסר בישראל על קיום שר"פ בבתי החולים הציבוריים (בתי החולים הממשלתיים ובתי החולים של שירותי בריאות כללית), והוא פועל רק בבתי חולים פרטיים.

במהלך השנים הוקמו מספר ועדות לבחינת הנושא וגובשו המלצות שונות. הועדה האחרונה היא 'ועדת גרמן' שהגישה את מסקנותיה ביוני 2014, וביניהם המליצה שלא להתיר את השר"פ במקומות בהם לא הופעל עד היום.