חזרה

רב העם היה מעוניין לקבל את אותם השירותים הרפואיים מבלי להוסיף על זה כסף.
החולים הלא מבוססים הם הראשונים שצפויים להיפגע מהכנסת שירותי רפואה פרטיים למערכת הציבורית. מהלך זה צפוי לייקר את התשלומים שמעבירים המבוטחים לקופות החולים עבור הביטוחים המשלימים.

התוצאה האפשרית היא שחולים שידם אינם משגת יוותרו כליל על הביטוחים המשלימים, שמציעים תרופות תמורת השתתפות עצמית נמוכה ושירותים מסובסדים.

בנוסף, חולים חסרי אמצעים לא יוכלו ליהנות מהניתוחים הפרטיים, ולכן עשויים להמתין זמן רב יותר אפילו לעומת המצב היום בשביל לעבור ניתוח או בדיקה בבית חולים ציבורי, משום שהרופאים המבוקשים יהיו עסוקים בטיפול בחולים מבוססים באופן פרטי.