חזרה

התמיכה של הרופאים הכירורגים (המנתחים) בשר"פ היא ברורה: הכנסותיהם יגדלו במידה ניכרת. הכנסתם של יתר הרופאים, שאינם יכולים לעסוק בפעילות פרטית, תישאר במקום וזו אחת הסיבות להתנגדותם למהלך.

ההסתדרות הרפואית עצמה היתה מעדיפה לראות את השר"פ עובד במסגרת הסכם קיבוצי, כך שלהסתדרות תהיה היכולת לקבוע את תעריפי השר"פ ואת חלוקת ההכנסות בין בתי החולים לבין הרופאים. אחרת, יודעים שם, שהכוח של ההסתדרות הרפואית יקטן כי הרופאים הבכירים והמבוקשים ידאגו להכנסות של עצמם, והצורך באיגוד עובדים יתמסמס.

ד"ר רמב"ם טוענת כי היא הקדישה שנים רבות להגיע למעמדה המקצועי, וכי אין סיבה למנוע ממנה להרוויח ממעמד זה.