חזרה

בתי החולים הציבוריים הגדולים במרכז וחיפה מתחרים זה בזה ובבתי החולים הפרטיים, בעיקר על הרופאים הטובים. שכן, בתי החולים הפרטיים יכולים להציע שכר גבוה יותר לרופאים, ואילו בהיעדר שר"פ בתי החולים לא יכולים להציע לרופאים רווחים גבוהים. המצב הזה, לדברי מנהלי בתי החולים הגדולים, מביא לכך שהרופאים הבכירים אינם זמינים בבתי החולים הציבוריים כפי שהיה רצוי, אלא מנהלים את רוב זמנם בניתוחים פרטיים. לכן, מנהלי בתי החולים היו רוצים להציע אפשרות לבחור את הרופא המנתח באופן פרטי תמורת תשלום. באופן הזה, הם היו יכולים להשאיר את הרופאים הבכירים במערכת הציבורית. ומלבד זה, כך גם היו שמים ידם על נתח מ־6 מיליארדי השקלים שמגלגלת תעשיית הביטוחים הפרטיים.