חזרה

למרות עקרון השוויון בפני החוק, הזכות לשוויון אין פירושה טיפול שווה בכל מקרה ומקרה. לעיתים, ישנה הצדקה לתת יחס שונה לאנשים שונים. במקרים אלו, המדינה נוקטת במדיניות של הבחנה או העדפה מתקנת ובדרך זו ממשים את השוויון במובן המהותי.

למרות ההכרה שכל בני האדם שווים בפני החוק, מובן שמטבעם אינם זהים זה לזה. הם שונים זה מזה במראם, כישוריהם וביכולתם. לכן, קיימת הבחנה בין בני האדם על פי המאפיינים והצרכים המיוחדים להם.

לדוגמה : מתן תקציבים מיוחדים לילדים נכים, הזקוקים להסעות ולליווי בכדי שיוכלו להגיע לבית הספר. קבלת הקלות בבחינות לילדים בעלי צרכים שונים כגון: תוספת זמן, בחינה בעל פה, שאלון בחינה מותאם לעולה חדש ועוד