חזרה

אלה שנטו לדחות את עיתוי ההכרזה הושפעו מעמדתה העמומה של ארצות הברית.

ג'ורג' מרשל  הסתייג מן ההכרזה, והטיל ספק ביכולתם של היהודים להחזיק מעמד.

הנשיא טרומן השתהה בהצגת עמדתו החיובית עד לרגע הכרזת המדינה.