חזרה

השיקול בעד דחיית מועד ההכרזה, יצא מנקודת הנחה כי מצבו של היישוב היהודי נעשה שברירי ביותר, וכי הכרזה על מדינה תהיה "הימור". שיקול זה הושפע מן העמדה של מזכיר המדינה האמריקאי,  ג'ורג' מרשל אשר העריך כי המדינה היהודית תוכל להחזיק מעמד, לכל היותר, במשך שנתיים ימים.