חזרה

היה ברור, כי עם יציאת  הכוחות הבריטיים מא"י, יפלשו הצבאות של מדינות ערב לא"י.

מנהל המבצעים של ה"הגנה", הרמטכ"ל בפועל יגאל ידין, העריך כי תוך מספר ימים צפויה פלישה של צבאות מדינות ערב.

לא היה ברור האם כוחות היישוב יוכלו לבלום את הצבאות הסדירים והמאומנים של מדינות ערב, הכוללים חילות שריון, אוויר ותותחים.