חזרה

תעמולה במלחמת העולם הראשונה

התעמולה במלחמה: מלחמת העולם הראשונה לא הייתה מלחמה בין צבאות בלבד, לאוכלוסיות במדינות היה תפקיד חשוב במלחמה. כל מדינה עשתה ככל שביכולתה כדי לגייס את אזרחיה וכדי להשפיע על האוכלוסיות במדינות האוייב שלא יתגייסו ולא יתרמו ללחימה. לשם כך הוקמו מערכות של תעמולה באמצעותן הועברו המסרים לאוכלוסיות.

 

·        תעמולה כלפי פנים: כל מדינה פעלה בקרב אזרחיה וחייליה כדי שיעשו ככל שביכולתם לנצח במלחמה. הממשלות שיכנעו את האזרחים כי הפסד במלחמה יוביל לאסון. המדינות פרסמו כרזות ועיתונים שהבטיחו כי הניצחון קרוב ועודדו את האזרחים, להתגייס לצבא ולהצטרף לעבודה בתעשיה המלחמתית.

 

·        תעמולה כלפי חוץ: המדינות ביקשו להשפיע על האזרחים של מדינות האוייב. כל מדינה שאפה לפגוע במורל וברוח הלחימה של המדינות האחרות. המדינות פנו לחיילים ולאזרחים של מדינות האוייב וטענו כי תבוסתם קרובה וכי אין תועלת בלחימתם ובקורבנם. המדינות טענו כי האזרחים והחיילים מהצד השני מנוצלים על ידי מנהיגיהם וכי הם צריכים להפסיק להלחם עבור המנהיגים.