חזרה

ארגון מעשה תומך בהפעלת השירות בקרב החברה הערבית, מתוך ראיית השירות ככלי ל:

א. קידום המתנדבים עצמם, קהל היעד אתו הם עובדים (בני הנוער והילדים ביישובים הערביים), והיישובים הערביים עצמם.

ב. חיברות (סוציאליזציה), אשר מאפשר למתנדב בסיום השירות השתלבות טובה יותר בחיים הבוגרים ממקום מכבד ושוויוני.

השירות טומן בחובו אפשרות לצמצם את הקיטוב החברתי באמצעות פעולות המערבות קהילות, עדות ודתות הקיימות בחברה הישראלית. נוסף על תרומת השירות לקהילה בתחומים שבהם קיימים צרכים מובהקים, השירות תורם למתנדב עצמו. במהלך השירות המתנדב עובר תהליך של העצמה, חיזוק ביטחונו העצמי, יכולותיו, זהותו, ואפשרותו להיאבק בנושאים חברתיים. בנוסף הוא רוכש ניסיון תעסוקתי, לומד להכיר ביכולותיו ולשאוף לממש את עצמו באופן מיטבי.

כל זאת, כמובן, במידה שהשירות בוצע באופן מקצועי בהתאם לקריטריונים אשר נחקרו לעומק בנושא השירות בארץ ובעולם.

ארגון מעשה הנו בעל עמדה חברתית א-פוליטית ביחס לכלל פעילותו, ובוודאי בנושא השירות בחברה הערבית - עבור הארגון, העובדה כי קיים תהליך פוליטיזציה של השירות, ההופך אותו לזירה נוספת למאבק פוליטי, איננה רלוונטית לכך שהשירות מהווה כלי לקידום צעירים מאוכלוסיות מוחלשות, שהחברה הערבית בישראל היא אחת מהן.

ארגון מעשה מפעיל תכניות שירות אזרחי בחברה הערבית אך ורק ביישובים עצמם ובתיאום והסכמת הרשות המקומית. לא נעשה ניסיון לכפות את השירות במקום בו הוא איננו מקובל.

כלל המתנדבים מהחברה הערבית בליבת הפעילות של ארגון מעשה פועלים בתוך היישובים הערביים. ההתנדבות תורמת ליישוב ממנו באים המתנדבים, בנושאי חינוך וחברה, ומחזקת את החברה הערבית במקום.

כלל פעילות המתנדבים נעשית על ידי סגל ערבי דובר השפה הערבית, כולל דיונים בנושאי זהות המתנדבים ותכנים מקצועיים.

במהלך השירות המתנדבים חווים תהליך חיברות - ארגון מעשה מספק הכשרות מקצועיות לתחום ההתנדבות בכל תחום חינוכי, בין אם מדובר בחינוך לגיל הרך ובין אם מדובר בהתמודדות עם תלמידי החינוך המיוחד [...] מעבר לכך מעשה מקיים סמינרים בנושאי זהות ומנהיגות, שמטרתם חיזוק הזהות הערבית ומתן מקום של כבוד לתרבות ולמקום ממנו מגיע כל מתנדב. במהלך השנה מתקיימים גם מספר סמינרים בקבוצות מעורבות של יהודים וערבים, הכוללים מפגש מכבד בין הצדדים ומציאת מכנה משותף סביב היותם צעירים, מתנדבים, אזרחי מדינת ישראל וכדומה. יש לציין כי כיום ארגון מעשה אף מציע תכניות המשך למתנדבים, הכוללות לקיחת חלק בארגון בוגרים שמספק, בין השאר, מלגה ללימודים גבוהים.

לתפיסת ארגון מעשה, השירות חייב להישאר במסגרת התנדבותית, ואין מקום להפעיל כוח וכפייה ולהופכו לשירות חובה. מעבר לכך יש לטפל בנושאים הפוגעים בחברה הערבית, כגון - שינוי שם השירות ל"שירות אזרחי", כפי שנעשה עבור המגזר החרדי, והעברת ההטבות הניתנות בסיום השירות לגוף נפרד ממשרד הביטחון, כגון הביטוח הלאומי הכפוף למשרד הרווחה.