חזרה

בספרות יש שני סיומים נפוצים: סיום סגור ופתוח.

 

·         הפתוח- אינו מוסר על גורלן של הדמויות, ואינו פותר את כל הבעיות שעלו במהלך היצירה.

 

·         סגור- כל הבעיות וההסתבכויות שהתעוררו במהלך היצירה נפתרות. סיום מעגל חיים, פרידה, מוות או נישואין הם דוגמאות לסיום סגור.