חזרה

מה שמפחיד אותי שבן דודי תום, שבילדותנו בילינו ביחד, הולך בדרכיו של איציק ומפנה עורף ליהדות. אני נפגש איתו מדי פעם בביתו של סבא, אבל היום אנחנו רחוקים מאוד זה מזה. אני צמוד כל הזמן לכתבי הקודש והוא צמוד לאוזניות המשמיעות מוסיקה רועשת של גויים. אפילו בסדר פסח, כשכולנו קוראים בהגדה, הוא צמוד לאוזניות ומדי פעם זורק בדיחות על הכתוב בהגדה. רק את האוכל הוא מוכן לסבול, מזל שאינו מביא לחם לסדר, אבל זה עוד יהיה. אני יודע כי מי שמתקרב לתרבות הגויים, שקוראים לה בטעות תרבות מודרנית, סופו שיטבע בתוכה. אני יצרתי מעגל סביבי, רק כתבי הקודש, רק אמונה ומצוות, כל דבר שעלול להרחיק אותי ולהפנות אותי ליצר הרע, אני דוחה מעל פני. כך באמונתי, כך בלבושי ובכל אורחות חיי. אני מאמין כי בעזרת השם, אזכה לחיים של משמעות בעולם הזה ולחיי נצח בעולם הבא.