חזרה

העולם המודרני כבש אותי. אני אוהב מוסיקה, ספרות יפה ובעיקר מדע. למדתי ביולוגיה הגעתי לדרגת פרופסור חוקר של האבולוציה.  אבל כשאני קורא בתנ"ך ובכתבי הקודש היהודיים, אני כולי בתוך עולם המסורת – מאמין בן מאמינים. למרות זאת, אנשים דתיים רבים אומרים לי שאני לא דתי וכי דרווין נוגד את התורה. מה לעשות ואני מאמין שהמדע והיהדות יכולים ללכת ביחד. אולי אני באמת לא אדם דתי, אבל אני בהחלט יהודי מסורתי. שומר כשרות, פעם שמרתי שבת באדיקות הקפדתי על כל החגים, היום פחות. אבל ביום כיפור ובימים הנוראים אני עדיין שומר לחלוטין. יש לי את כל העולמות, גם עולם יהודי וגם את היפה שבעולם הלא יהודי. צר לי על  איציק שהוא הולך לאבד את כל זה.  ובוחר לעצמו רק עולם אחד, את העולם הלא יהודי.