חזרה

אוכלוסית הזרים בישראל

את אוכלוסיית הזרים בישראל ניתן לחלק לשלוש קבוצות עיקריות:

 

"מבקשי מקלט" - מוגדרים כמי שנמלטו מרצח עם, מלחמות, ורדיפות על רקע דתי ממדינות אשר נציבות האו"ם לפליטים מכירה באיסור לגרש חזרה לתחומן - שכן נשקפת להם סכנת חיים במדינתם.

 

"מחפשי עבודה" -  מוגדרים כמי שהצליחו לחדור לשטח ישראל במטרה לשפר את איכות חייהם. הם אינם נמצאים תחת סכנה קיומית ורדיפות ו/או מוכרים כפליטים ע"י האו"ם.

 

"עובדים זרים" – מוגדרים כמי שקיבלו אשרת עבודה חוקית מהרשויות בישראל, אשרה המתירה להם לעבוד בישראל בהתאם לתנאים והגבלות מסוימים, בדרך כלל למספר שנים מוגבל.החוק למניעת הסתננות, אשר אמור היה לספק את הכלים לטיפול בתופעה, כלל אינו מותאם לטיפול במסתננים שהינם מבקשי מקלט, בין היתר בשל העובדה שהוא אוסר על נתיני מדינות אויב להיכנס לישראל, זאת כאשר רוב מבקשי המקלט מגיעים ממדינות אשר מוגדרות כמדינות אויב, מה שמצריך חשיבה מחודשת מצד הממשלה לטיפול בסוגיה.