חזרה

לא רק בישראל

תופעת המהגרים הבלתי חוקיים והדילמה באשר לטיפול בהם אינן ייחודיות לישראל ומשותפות גם למדינות אחרות בעולם המערבי. כך למשל בחודש אפריל אשתקד, עצרו הרשויות בצרפת כ- 10 ק"מ בתוך שטחם, רכבת אשר הגיעה משטח איטליה מתוך מטרה למנוע כניסה של קבוצת פליטים מטוניסיה. פעולות מסוג זה נעשו מספר פעמים בעבר ע"י השלטונות הצרפתים, זאת אף על פי שהן נוגדות לכאורה את ההסכמים בין מדינות האיחוד האירופי בדבר גבולות פתוחים. דוגמאות נוספות קיימות בכל רחבי אירופה ובעיקר בעיתות משבר במדינות הגובלות להן. 

התופעה של מהגרים זרים וחוסר טיפול בהם ו/או מדיניות ברורה לגביהם יוצאות סכנה חדשה לציבור הישראלי בדמות עוני ותסכול, אשר אין מנוס כי יעלו בסופו של דבר את רמת האלימות והפשיעה בקרב אותה אוכלוסייה.

ניתן לומר, כי באזורים רבים בהם קיים מקבץ גדול של מהגרים, אחוזי העוני והפשיעה גבוהים יותר באופן יחסי לאזורי האוכלוסייה. קל וחומר כאשר למקום בו מלכתחילה קיימת אוכלוסיה מקומית חלשה חודרת כמות מסיבית של מהגרים מאפריקה אשר אינם רשאים לעבוד על מנת לקיים עצמם באופן הבסיסי ביותר.