חזרה

הדרכים לקבלת אזרחות ישראלית

"חוק האזרחות- תשי"ב, 1952" אומר שיש שש דרכים לקבלת אזרחות בישראל.

1. אזרחות מכוח חוק השבות:

כל יהודי שעלה לישראל לפי חוק השבות (או שעלה לישראל לפני שחוקקו את חוק השבות) זכאי לקבל אזרחות ישראלית מיום עלייתו לארץ.

אזרחות זאת מבוססת על "עיקרון הדם"- מי שיש לו קשר דם לעם היהודי יקבל אזרחות.

גם ילדיו של היהודי ובני זוגם זכאים לקבל אזרחות.

זאת היתה במשך הרבה זמן הדרך העיקרית לקבלת אזרחות של יהודים בישראל

 

2. אזרחות מכוח הישיבה בארץ ישראל ערב הקמתה

כל מי שחי בארץ בתקופה או בחלק מהתקופה שבין הקמת המדינה לחקיקה של חוק האזרחות, זכאי לאזרחות ישראלית.

סעיף זה נותן זכות גם ללא יהודים שגרו בישראל באופן קבוע לקבל אזרחות ישראלית.

אזרחות זאת מבוססת על "עיקרון הקרקע"- מי שחי על האדמה של המדינה בזמן חקיקת החוק- הוא אזרח המדינה.

 

3. אזרחות מכוח הלידה

אזרחות מכוח הלידה ניתנת ל:

א.     מי שנולד בישראל ואביו או אימו היו אזרחי ישראל.

ב.     מי שנולד מחוץ לישראל אם אביו ואימו היו לפני כן אזרחי ישראל.

גם אזרחות זאת מבוססת על "עקרון הדם"- אך היא מוגבלת למי שחי מחוץ לישראל לדור אחד בלבד. מי שקיבל אזרחות מתוקף הסעיף השני כאן (ב) לא יוכל להעביר את האזרחות לילדיו.

 4. אזרחות מכוח הלידה והישיבה בארץ

סעיף זה מתייחס לתושבים לא יהודים. מי שנולד בישראל אחרי הקמת המדינה ולא היתה לא שום אזרחות (בגלל שהוריו לא קיבלו אזרחות לפי סעיף 2) זכאי לקבל אזרחות ישראלית בשני תנאים:

א.     הוא צריך להגיש את הבקשה בין גיל 18 לגיל 21.

ב.     הוא צריך היה לגור בישראל במשך 5 השנים שלפני הבקשה שלו לקבל אזרחות.

 

5. אזרחות מכוח ההתאזרחות

אדם בן יותר מ 18, שלא יכול לקבל אזרחות באחת הדרכים האחרות, יכול לקבל אזרחות ישראלית על ידי "התאזרחות". אבל בשביל זה הוא צריך לקיים כמה תנאים:

1. לחיות בישראל במשך 3 מתוך 5 השנים לפני הגשת הבקשה לאזרחות.

2. גר בישראל או מתכוון לגור בישראל

3. לדעת עברית בסיסית.

4. הסכים לוותר על האזרחות הקודמת שלו.

5. אינו מסוכן לציבור או למדינה.

בישראל מותר להחזיק באזרחות כפולה חוץ מבמקרה של התאזרחות.

 

6. אזרחות מכוח הענקה

שר הפנים יכול להעניק אזרחות ישראלית במספר קטן של מקרים מיוחדים לאנשים שתרמו תרומה מיוחדת למדינת ישראל (לדוגמא לוחמי צד"ל) או לעם היהודי.