חזרה

היו חוקי מדינה וחוקים מקומיים בעיקר בדרום ארצות הברית. הם נחקקו לאחר תקופת השיקום שלאחר מלחמת האזרחים האמריקאית[1] ואפשרו, ואף דרשו, הפרדה גזעית בכל המרחב הציבורי, לכאורה תוך הענקת סטטוס נפרד אבל שווה לאמריקאים שחורים

בפועל, חוקים אלו הובילו למתן שירותים ויחס נחותים מאלו שקיבל ציבור האמריקאים הלבנים, ויצרו נחיתות כלכלית, חינוכית וחברתית שיטתית. במרבית מדינות הדרום התירו החוקים לשלול משחורים את זכות הבחירה.

 דוגמאות לחוקי ג'ים קרואו הם הפרדה בין שחורים ללבנים בבתי הספר הציבוריים, במרחב הציבורי ובתחבורה הציבורית, בשירותים ציבוריים, במסעדות ובשימוש בברזיות ציבוריות. נישואים בין גזעיים היו אסורים ולעיתים אף התרועעות חברתית בין-גזעית הייתה אסורה.