חזרה

הפלורליזם הוא ערך מרכזי במשטר הדמוקרטי.

הצגת המושג עקרון הפלורליזם: הכרה בזכות קיומן של דעות והשקפות שונות והכרה בזכותן של הקבוצות לבטא את השונות ביניהן ולהתארגן במסגרות שונות כדי לממש את זכויותיהם ולפעול להשגת האינטרסים שלהן.

עקרון הפלורליזם מבטא את הדמוקרטיה המהותית, הרואה את הממשל כערך ואת מרכזיות כבוד האדם וזכויותיו.
ביטויים לפלורליזם במדינה הדמוקרטית:פלורליזם כלכלי: ריבוי ארגונים כמו ארגוני עובדים המבוססים על אינטרסים משותפים.פלורליזם חברתי: ריבוי ארגונים חברתיים בעלי מטרות שונות: קדמה, ויצ"ו, נעמ"ת.פלורליזם פוליטי: ריבוי מפלגות בעלות תפיסת עולם ואינטרסים שונים: קדימה, העבודה, ליכוד.העיקרון מתממש במדינה הדמוקרטית באמצעות חוקים והסדרים כמו הפרדת הרשויות, מימוש הזכות לחופש ביטוי ולחופש התארגנות, קיומן של בחירות דמוקרטיות.תנאים חשובים למימוש עקרון הפלורליזם הוא קיומם של עקרונות כגון: הכרעת הרוב שהיא דרך מקובלת בדמוקרטיה לקבלת החלטות כאשר יש מחלוקות בן קבוצות שונות בחברה, סובלנות והסכמיות.

הפלורליזם מבטא מרכיבים (חלקים) חשובים בדמוקרטיה:- הכרה במפלגות שונות ובמאבקים על השלטון ביניהם.- פיזור הכוח בחברה בין רשויות וגופים שונים ויצירת איזון בין הגופים השונים.- השתתפות האזרחים בפוליטיקה על פי עקרון שלטון העם.
הפלורליזם אינו ערך מוחלט ולא יתקיים ללא סובלנות והסכמיות שהם עקרונות העומדים בפני עצמם.