חזרה

כל חיסון ניתן לתושבים ע"י משרד הבריאות (חלק מן הרשות המבצעת) במטרה להגן על בריאותם ולשמור על חייהם (במסגרת עקרון זכויות האדם והאזרח).

יחד עם זאת, חלק מן ההורים טוענים שהמשרד לא מפרסם את המידע הקיים ברשותו (כפי שהוא נדרש במסגרת הזכות לחופש המידע) באשר ליעילות החיסון וסכנותיו, ובכך לא מאפשר להם לקבל החלטה מושכלת באשר לחיסון ילדיהם. משרד הבריאות טוען כי הסיבה העיקרית לחיסון נוסף לאוכלוסיה שכבר מחוסנת היא להגן על אוכלוסיות שאינן מתחסנות או כאלו שהמערכת החיסונית שלהם מוחלשת, ומסביר שמדובר המדגים סולידריות בין התושבים. מנגד טוענים כי מדובר בהתערבות יתרה של המדינה בחיי הפרט (הגישה הסוציאל-דמוקרטית), וכי עדיף היה לקבוע בחוק (שלטון החוק) שיש חובה לחסן את כלל הילדים במדינה, דבר שיכול לפגוע בחופש הבחירה של ההורים.