חזרה

לכל אדם הזכות להיות בריא ולקבל טיפול רפואי בזמן שהוא זקוק לו. המדינה אחראית לספק לאזרחיה את השירותים הנחוצים לשמירה על בריאותם ובמידה והאזרחים יצטרכו – יקבלו טיפול רפואי נאות. ניתן להשיג זאת ע"י ביטוח בריאות ממלכתי שמאפשר גם למי שאין לו אפשרות לשלם את דמי הביטוח לקבל טיפול רפואי.

זכות זו נכללת בתוך "זכויות האדם והאזרח"/"זכויות חברתיות":

 זכויות אלו הן אינן זכויות טבעיות והענקת הזכויות הללו תלויה בשלטון ובגישתו הדמוקרטית לתחומים החברתיים והכלכליים.

שלטון אשר ראיית העולם שלו היא סוציאל דמוקרטי, ירצה ליצור מדינה המבוססת על רווחה (מדינת רווחה) ולכן ישאף למצב בו האוכלוסייה תזכה לסיפוק גדול ככל היותר של הצרכים החברתיים והכלכליים שלה. היא תיתן לאזרח במדינה כזו ליהנות ממידה רבה של זכויות חברתיות שתיתן לו המדינה.

מנגד, שלטון אשר ראיית העולם שלו היא ליברלית, ירצה שהמדינה תתערב כמה שפחות בחיי החברה ולכן יעניק מינימום של זכויות חברתיות לאזרחים, ויגרום למצב שבו רק הקבוצות החזקות בחברה יוכלו ליהנות מזכויות אלו בשל יכולת המימון שלהן (למשל: חינוך טוב יותר או טיפול רפואי מתקדם יותר)