חזרה

יומן מסע לפולין

יומן מסע לפולין, 19 בנובמבר היום החמישי. סופשבוע בקרקוב: קבלת שבת בצוותא קידוש ושירים, שיחת לילה וכל אחד בוחר רגע משמעותי בימים שחלפו, התלמידים בבגרות וברגישות משתפים ומדברים על החוויות, הקשיים, הרגשות והמחשבות. בתשומת לב, בהכלה עצומה אנו שותים בצימאון את דברי האחר. השיח הפתוח והגלוי הזה כל כך מגבש ומאחד.
"המסע לפולין - היום החמישי"


ה"מקיפון" - העיתון המקוון של מקיף ה' אשדוד.