חזרה

 

מטרות המסע לפי משרד החינוך

...להביא לליבון ולבירור מחודש של מושגים, של הנחות יסוד ושל דפוסי חשיבה הקשורים בתולדות
ישראל, בהתנהגות היהודית בשואה, בערכי הציונות, ביחסים של יהודים ולא יהודים ובקנייני המוסר
וההומניזם.

משרד החינוך- הערכת מסעות בני נוער לפולין

 

המסעות בנויים בדרך כלל סביב הסיפור היהודי־ציוני והיהודי־לאומי והרבה פחות על מסרים אוניברסליים ועל משמעות השואה. זה כל כך מוכוון ומתוזמן ומנוהל באופן מניפולטיבי על ידי מערכת הדרכה משומנת מאוד, עד שאין כמעט מרחב לביטוי קבוצתי ואישי של החוויות שהתלמידים עוברים, וגם נוצרת אווירה שבה תלמידים לא יכולים להגיד "בואו נסתכל על סבל של עמים אחרים". אם מישהו מנסה לומר משהו בכיוון - יש תחושה שזה צורם, זה כמעט טאבו.

 

ד"ר עידן ירון- "התחרות - מי יגרום לתלמידים לבכות יותר": מה באמת עובר על הילדים שלכם בפולין