חזרה

בעשור האחרון התחזקו הכוחות במדינת ישראל שמנסים להפוך אותה למדינה יותר דתית ולאומנית ופחות דמוקרטית וליברלית.
אחת הזירות שבה פועלים הכוחות הללו באופן נמרץ היא מערכת החינוך הממלכתית העוברת תהליך הדתה אגרסיבי. משרד החינוך מגדיל את היקף התכנים הדתיים-לאומניים ומעודד את לימודם על ידי נציגי עמותות חיצוניות דתיות, המלמדות את היהדות בגרסה מדירה ומסוגרת.
בד בבד, מקצועות לימוד ונושאים המגלמים רוח חילונית פתוחה (אזרחות דמוקרטיה, אמנות, פילוסופיה) מודרים לשולי תכנית הלימודים.
מתוך האתר "הפורום החילוני"