חזרה

נבחין בין שתי גישות מרכזיות ביחס ליהדות:
גישת 'האמת האחת' - על פי הגישה הזו, היהדות היא אוסף של אמונות או השקפות עולם נתונות מראש, שמוגדרות כצודקות באופן מוחלט. כל סטייה מהאמונות וההשקפות הללו נתפסת כסטייה מן היהדות. לפי גישה זו, ברור בדיוק מהי היהדות, וניתן למדוד את יהדותו של אדם על פי מידת התאמתו להגדרה זו.
גישת 'היהדות פנים רבות לה'  (הגישה הפלורליסטית) - גישה זו תופסת את היהדות כתרבות שמורכבת מקולות רבים ומגוונים. קולות אלה לעיתים דומים זה לזה, ולעיתים שונים זה מזה, אך בדרך כלל יש להם גם מכנה משותף. ככלל, הגישה הרב קולית מעדיפה שלא להגדיר את היהדות באופן מוחלט, והיא מעודדת משא ומתן סביב השאלות "מהי יהדות?" ו"מיהו יהודי?".

 


מכון הרטמן:הדתה או חינוך פלורליסטי?/ איתן כהן