חזרה

הכלכלן האמריקאי אייזיק ארליך בדק את תוצאותיו של עונש המוות במדינות שונות. הוא פעל על מנת לנטרל ככל האפשר את השפעתם של המרכיבים האחרים על רמת הפשיעה (כדוגמאת מצב כלכלי, מצבה של מערכת הרווחה ועוד), ולבדוק באופן "נקי" מהי ההשפעה של הפעלת עונש המוות. מסקנתו הייתה שעונש המוות מרתיע גם מרתיע. על פי חישוביו כל הוצאה להורג חוסכת בממוצע בחייהם של חמישה חפים מפשע.