חזרה

הסוציולג האמריקאי סליין עסק בשאלה האם עונש המוות אכן מרתיע. הוא בדק האם במדינות שבהם מתקיים עונש המוות אכן יש ירידה בפשיעה החמורה. מסקנותו: אין הבדל משמעותי בפשיעה החמורה בין המדינות, ומכאן שעונש המוות איננו מרתיע.