חזרה

הלורד אדוארד קוק, שופט אנגלי בן המאה ה16 אמר: שלחתי מאות לגרדום ולא ראיתי כל ירידה בפשיעה.