חזרה

אמר רבי אלעזר : כל שנעשה רחמן על האכזרים לסוף נעשה אכזר על הרחמנים

כתיב :"ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר" (שמואל א' ט"ו) וכתיב : "בנוב עיר הכהנים " (שמואל א' כ"ב)

 

 

הקשר המקראי : רבי אליעזר דן במקרה של שאול המלך שריחם על אגג מלך העמלקי. אותו אגג שבסופו של דבר טבח בנוב עיר הכהנים והרג את כל יושביה.