חזרה

היו יודעים שלא כדיני ממונות דיני נפשות (יש הבדל בין משפטים שהעונש הצפוי בהם הוא קנס למשפטים שהעונש הצפוי בהם הוא מוות): דיני ממונות, אדם נותן ממונו ומתכפר לו, ודיני נפשות, דמו ודם זרעיותיו (צאצאיו) תלויים בו עד סוף העולם... לפיכך נברא אדם (הראשון) יחידי בעולם, ללמדך שכל המאבד נפש אחת, מעלים עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת, מעלים עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא.