חזרה

כבוד השופט,

אתה מנהל את הדיון החשוב הזה!

1. לאחר שמיעת הראיות שיובאו על ידי הצדדים, עליך יהיה להכריע בשאלה, תוך נימוק מפורט - אם לזכות או להרשיע את שלמה המלך בסעיפי האישום שהובאו לעיל בפתיחת המשחק.

2. במסגרת מתן פסק הדין תתבקש להתייחס לדמות/מנהיג חשוב  בהיסטוריה, שנשמר בזיכרון הקולקטיבי כדמות בעלת שלמות מוסרית, החפה מכל רבב והמהווה סמל ומופת למנהיג ראוי.