חזרה

כבוד עו"ד עמי יפאר,

זה נראה שיש לך 'קייס' בטוח! העוזר שלך עשה עבודת הכנה מצוינת (-:

 

הנה כמה דברים שיסייעו לך לשכנע את חברי הפאנל והשופט בעמדתך הנחרצת:

1. נסה לטעון שחכמת שלמה "שמה את עם ישראל על המפה". התבסס על המקורות הבאים: מלכים א' ה' 14-9,  י' 4-1.

2. התייחס לתיאור של שלמה כמלך עניו שרצה את טובת עמו לפני טובתו האישית, על פי מלכים א' ג' 15-1.

3. כדאי שתטען ששלמה יֵצג את פסגת השיפוט, הוא ניחן בחכמה האלוהית "לֵב שֹׁמֵעַ ... לְהָבִין", שבאה לידי ביטוי ב"משפט הזונות" במלכים א' ג' 28-16.

     ספר על המשפט ועל גדולת שלמה בשיפוט הנשים ובהוצאת האמת לאור.

4. נסה לפתור את הקושי העולה מהתנהגות שלמה במלכים א' י"א 2-1  (רצוי להיעזר בדברים  ז' 4-1). 

הרב שטיינזלץ כתב: "הנשים הנוכריות של שלמה מבטאות בעיקר דבר אחד: את ניסיונותיו לעשות פוליטיקה בצורה פחות מכאיבה מאשר על ידי מלחמה (הוא אולי הנציג הראשון של הסיסמה "לעשות אהבה ולא מלחמה") ולהגיע לאותן התוצאות עצמן". (הרב עדין שטיינזלץ, ספריית אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון, ההוצאה לאור)  

חשוב - כיצד פותרים דבריו של הרב שטיינזלץ את הקושי?

5. אל תפחד להתייחס לטענה ששלמה עבד אלילים, נסה להפחית מחומרת חטאו באמצעות  שני תיאורים ממלכים א' י"א 4.

    מומלץ לך להציג  את פירושו של רד"ק  למלכים א' י"א 8-7: 

"ולא שעבד (שלמה) עבודת גילולים (= אלילים), אלא שהניח נשיו לעבוד... אף שהניח אותן לבנות במות בירושלים לעובדי גילולים... ולא מיחה בהם (= לא נזף בהן)". 

חשוב - על פי פירושו של רד"ק, במה לא חטא שלמה ובמה הוא חטא?

6. אתה יכול לציין ששלטון שלמה הוא בדמות השלטון האוטופי (= רצוי ומושלם אך לא מציאותי), שמאפייניו תואמים לימי המלך המשיח באחרית הימים. 

לשם העמקה בעניין הזה יש להיעזר במלכים א' ה' 5-4.

7. אם התביעה תטען ששלמה פגע בבני עמו ורדה בהם, אל תשכח להציג את מפעל הבנייה הגדול ביותר של שלמה למען ה' ולמען עמו במלכים א' ו', וכן את פועלו על פי מלכים א' ט' 19-15.                          

שיהיה לך המון בהצלחה!