חזרה

הרב עדין שטיינזלץ במאמרו: "שלמה וחכמתו" כותב:

"חכמתו של שלמה מונעת ממנו להבחין בדברים החשובים והנראים לעיניהם של אנשים קטנים... האיש הקטן לא היה מוכן להמשיך ולשלם את המסים, אם אין מאחריהם דמות פאר... אין הוא (שלמה) מבחין בקשיים של ההווה, של העכשיו, של האיש הקטן...".

 

(הרב עדין שטיינזלץ, ספריית אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון, ההוצאה לאור)