חזרה

התייחסותו אברבנאל למסופר בבראשית  כ"ה  34-27: 

"'איש תם' –  אם היה יעקב תם וישר איך מלאו ליבו (= העז) לומר לאחיו הגדול ממנו שימכור לו את בכורתו בנזיד עדשים, ואין ראוי לאיש ירא אלוהים וסר מרע שייתן עינו במה שאינו שלו, כל שכן שיוֹנֶה (= ירמה) בדברים לקנות ממנו את בכורתו במחיר בזוי כמו שהוא נזיד עדשים, ואם היה עֵשָׂו איש סָכָל היה ראוי שיעקב יהיה איש אוהב משפט ולא יוֹנֶה אותו".