חזרה

החוק אשורי B1:

(חוקי אשור התיכונה, לוח ב'1)

"כי יחלקו בנים את נחלת אביהם [...] הבן הבכור יבחר ויקח פי שניים מהירושה".