חזרה

הי ראומה,

עלייך להציג את השלכותיה של פרשת יעקב ועֵשָׂו בעתיד כדי לסייע לדמויות להכריע באופן שקול יותר בדילמה.

ספרי לחברים מה עתיד לקרות, לפי הנקודות הבאות:  

 1. עונשה  של  רבקה:  (בראשית כ"ז 44-43  ובראשית ל"א 41) –  הפער בין משך הזמן שציפתה למשך הזמן בפועל עד חזרת יעקב לארץ כנען.

 2. בראשית ל"ה 8  –  מדוע מסופר על מות מיניקתה של רבקה ולא מסופר במקרא כלל על מותה?

 3. ברובד  ההיסטורי:    היריבות בין האחים עֵשָׂו ויעקב תבוא לידי ביטוי ביתר שׂאֵת בין שני העמים יוצאי חלציהם: אדום וישראל.   

בכדי לבסס זאת - היעזרי במקורות  הבאים:

- פרופסור אביגדור שנאן: "מעשו בן יצחק לאדום, רומי והנצרות" –  מצורף לך במקורות המידע.

- יחסי הצאצאים של יעקב ועֵשָׂו בעתיד הרחוק על פי אחד מהמקורות הבאים: תהילים קל"ז 7  או  יחזקאל ל"ה 5-1;  או  כ"ה 14-12;   או  איכה  ד'  22-21.