חזרה

עו"ד דן,

עליך להתייחס לסיפור מכירת הבכורה תמורת נזיד עדשים. 

לטענתך, הבנת סיפור זה תבהיר את מניעיה של רבקה לפעול למען בנה יעקב.

היעזר במאמרו של ד"ר נוב אבי, "עסקת הבכורה: האם יעקב באמת ניצל את עשיו?".

וחשוב:

האם נהג  יעקב  כשורה  ובאופן  חוקי  בקניית  הבכורה  מאחיו עֵשָׂו?

האם  הסכם  המכירה  כפי  שתואר  בסיפור  יהיה  תקף  בבית  המשפט  בימינו?

***

 עלייך לטעון כי העיסקה בין האחים (בראשית כ"ה 34-29) אינה חוקית ואינה מוסרית. 

בסס את טיעוניך על:

1. הפסוק המקראי.

2. דברים כ"א 17-15.

3. המאמר של ד"ר נוב

4. התיחסותו של אברבאנל למסופר. 

בהצלחה!