חזרה

עו"ד צדיקה,

עלייך להתייחס לסיפור מכירת הבכורה תמורת נזיד עדשים. 

לטענתך, הבנת סיפור זה תבהיר את מניעיה של רבקה לפעול למען בנה יעקב.

היעזרי במאמרו של ד"ר נוב אבי, "עסקת הבכורה: האם יעקב באמת ניצל את עשיו?".

וחשבי:

האם נהג  יעקב  כשורה  ובאופן  חוקי  בקניית  הבכורה  מאחיו עֵשָׂו?

האם  הסכם  המכירה  כפי  שתואר  בסיפור  יהיה  תקף  בבית  המשפט  בימינו?

***

 עלייך לטעון כי העיסקה בין האחים (בראשית כ"ה 34-29) הנה חוקית

בססי את טיעונייך על הפסוק המקראי ועל המאמר של ד"ר נוב.

בהצלחה!