מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות קובעת כיצד טו-בי אדוקשיין בע"מ (להלן: "טו-בי") תשתמש ותשמור על מידע שהנך מספק עבורנו בעת השימוש באתר. טו-בי מתחייבת לדאוג כי פרטיותם של מבקרי האתר בזמן אמת יהיו מוגנים. במידה ותתבקש על ידי טו-בי לספק מידע מסוים לצרכי זיהוי בעת השימוש באתר, תוכל להיות בטוח כי המידע משמש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות אלו בלבד.

טו-בי רשאית לשנות מדיניות זו מעת לעת על ידי עדכון דף זה ובשיקול דעתה הבלעדי. המשך שימושך באתר לאחר פרסום השינויים לעיל ייחשב כקיבול והסכמה לשינויים האמורים.

מידע שנאסף

אנו רשאים לאסוף את המידע הבא:

• שם;

• פרטי איש קשר לרבות כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון;

• מידע אודות השכלה קודמת;

• כל מידע רלבנטי אחר.

מה אנו עושים במידע שאנו אוספים

אנו דורשים מידע זה כדי להבין את צרכיך וכדי לספק לך שירות טוב יותר, ובמיוחד לטובת הסיבות הבאות:

• תיעוד פנימי.

• אנו רשאים להשתמש במידע על מנת לשפר ולהתאים את מוצרינו ושירותינו למבקרי האתר (נוכחיים ועתידיים).

• השלמת עסקה. אנו רשאים לחלוק מידע בין מוכרים וקונים ביחס לעסקאות בין מבקרי האתר.

• מידע לצרכי זיהוי – כמו שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת רחוב ומספר דירה.

קישוריות לאתרים אחרים

האתר שלנו עלול להכיל קישוריות לאתרים אחרים בעלי עניין. עם זאת, ברגע שלחצת על קישוריות אלו ועזבת את אתרנו, עליך לדעת כי אין לנו יכולת שליטה ובקרה אחר אתרים אחרים אלו. לפיכך, אין אנו יכולים להיות אחראים להגנת פרטיות המידע שאתה מספק לאתרים אלו כאשר אתה מבקר בהם; ואתרים אלו אינם כפופים להצהרת פרטיות זו.

למרות האמור לעיל, אנו רשאים להשתמש במידע לצרכי זיהוי בכדי להציע למבקרים שלנו מידע בנוגע לחומרים ופעילויות שיכולים לעניין אותם, לרבות מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים. במידה ואינך מעוניין שהאתר שלנו יחלוק מידע זה עם צד שלישי, ואינך מעוניין לקבל התראות מדיה מאתנו, עליך לשלוח לנו הודעה הכוללת שם, כתובת, אי-מייל ומספר טלפון לכתובת info@to-be-education.com.

עוגיות

כאשר אתה מבקר באתר שלנו, אנו נבקש מהדפדפן שלך לשמור "עוגייה" קבועה (פיסת טקסט קטנה) במחשב שלך. אם הדפדפן שלך מוגדר לקבל עוגיות, הוא יקבל את העוגייה וישמור אותה בכונן הקשיח של המחשב. אנו אוספים מידע זה כדי לנתח מהיכן לקוחותינו מופנים, באיזו תדירות הם מבקרים באתרנו, כמות הלקוחות שמבקרים, מהם אזורי השיטוט המועדפים עליהם ואילו שירותים וטכנולוגיות הם משתמשים בעת ביקורם באתר. מידע זה עוזר לנו לשפר את איכות השירות שלנו. בנוסף אנו אוספים מידע טכני ממחשבך, לדוגמא כתובת IP וכתובות של אתרים מפנים, אם בכלל. מידע זה יעזור לנו לשפר את אתרנו לטובת העדפותיהם של לקוחותינו. מידע זה משמש לטובתך, הלקוח, ולטובת לקוחות טו-בי בלבד. אנו עוקבים אחר מידע לצרכי זיהוי שאינו אישי, אנונימי ולעולם לא ישויך עם או יוביל חזרה לאלו ממבקרינו. עם זאת, אנו רשאים לגלות מידע לזיהוי משתמשים לצרכי אבטחה ו/או ציות לחוק.

הנך יכול לבקר באתרנו ללא עוגיות עם תבחר בכך. עם זאת, אנא היה מודע לכך שחלק מהשירותים שבאתר אולי לא יעבדו כראוי או יעבדו לאט אם תסרב לקבל את העוגיות. בכדי לבקר באתרנו ללא עוגיות, תוכל להגדיר את הדפדפן שידחה כל עוגיות שמתקבלות או להתריע כאשר הן מתקבלות. בדוק את תפריט העזרה שבהגדרות הדפדפן על מנת ללמוד איך לשנות את הגדרות העוגיות.

אבטחה

אנו מחויבים לוודא כי המידע שלך מוגן. המידע שאנו מקבלים מהאינטרנט מבודד לחלוטין מכל חיבור ישיר לאינטרנט ולאף צד שלישי אין את הגישה למידע זה. בכדי למנוע גישה או חשיפה בלתי מורשית, הנחנו הליכי אבטחה פיזיים, אלקטרוניים ומנהלתיים מתאימים על מנת לאבטח ולהגן על המידע שאנו אוספים בזמן אמת. 

שליטה על המידע אישי שלך

אנו לא נמכור, נפיץ או נשכיר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים אלא אם כן נקבל את הסכמתך או שנצטרך לעשות כן עקב דרישה מכוח חוק. עם זאת, שרתים של צד שלישי מסייעים לנו לניטור תנועת מבקרים ולמטרות פרסום. החברות המפעילות את השרתים הללו רשאים (דרך עוגיות, מתנות או כל דרך אחרת) להשתמש במידע המשותף (למעט שם, כתובת, כתובת אי-מייל, מספר טלפון, או כל במידע לצרכי זיהוי אחר) למטרות אלו.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מדיניות הפרטיות המופיעה בשפה העברית לבין מדיניות הפרטיות המופיעה בשפה האנגלית, תנאי מדיניות הפרטיות המופיעים בשפה האנגלית יגברו.